مرورگر شما (Internet Explorer 8) از رده خارج شده است. این مرورگر دارای مشکلات امنیتی شناخته شده می باشد و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×
نسخه مرورگر شما قدیمی است و نمی تواند تمامی ویژگی های این وب سایت را به خوبی نمایش دهد.
جهت به روز رسانی مرورگر خود اینجا کلیک کنید.
×

RB912UAG-5HPnD-OUT - Base Box 5

RB912UAG-5HPnD-OUT - Base Box 5

RB912UAG-5HPnD-OUT - Base Box 5
تماس بگیرید

RB912UAG-2HPnD-OUT - Base Box 2

RB912UAG-2HPnD-OUT - Base Box 2

RB912UAG-2HPnD-OUT - Base Box 2
تماس بگیرید

RB911G-5HPacD-NB - Net Box 5

RB911G-5HPacD-NB - Net Box 5

RB911G-5HPacD-NB - Net Box 5
تماس بگیرید

RB921UAGS-5SHPacT-NM - Net Metal 5

RB921UAGS-5SHPacT-NM - Net Metal 5

RB921UAGS-5SHPacT-NM - Net Metal 5
تماس بگیرید

RB921UAGS-5SHPacD-NM - Net Metal 5

RB921UAGS-5SHPacD-NM - Net Metal 5

RB921UAGS-5SHPacD-NM - Net Metal 5
تماس بگیرید

RB922UAGS-5HPacD-NM - Net Metal 5

RB922UAGS-5HPacD-NM - Net Metal 5

RB922UAGS-5HPacD-NM - Net Metal 5
تماس بگیرید

RB922UAGS-5HPacT-NM - Net Metal 5

RB922UAGS-5HPacT-NM - Net Metal 5

RB922UAGS-5HPacT-NM - Net Metal 5
تماس بگیرید

RB1100AHx2-Router Board 1100

RB1100AHx2-Router Board 1100

RB1100AHx2-Router Board 1100
تماس بگیرید

CCR1036-12G-4S

CCR1036-12G-4S

CCR1036-12G-4S
تماس بگیرید

CCR1036-12G-4S-EM

CCR1036-12G-4S-EM

CCR1036-12G-4S-EM
تماس بگیرید

+CCR1036-8G-2S

+CCR1036-8G-2S

1U rackmount, 8x Gigabit Ethernet, 2xSFP+ cages, LCD 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 41.5mpps fastpath, Up to 28Gbit/s throughput, RouterOS L6
تماس بگیرید

CCR1036-8G-2S+EM

CCR1036-8G-2S+EM

CCR1036-8G-2S+EM
تماس بگیرید

+CCR1072-1G-8S

+CCR1072-1G-8S

1U rackmount, 1x Gigabit Ethernet, 8xSFP+ cages, LCD 72 cores x 1GHz CPU, 16GB RAM, up to 120 million packets per second, 80Gbps throughput, RouterOS L6
تماس بگیرید

CCR1009-7G-1C-PC

CCR1009-7G-1C-PC

CCR1009-7G-1C-PC
تماس بگیرید

CCR1009-7G-1C-1S+PC

CCR1009-7G-1C-1S+PC

CCR1009-7G-1C-1S+PC
تماس بگیرید

+CCR1009-7G-1C-1S

+CCR1009-7G-1C-1S

1U rackmount, 7x Gigabit Ethernet, 1x Combo port (SFP or Gigabit Ethernet), 1xSFP+ cage, 9 cores x 1.2GHz CPU, 2GB RAM, LCD panel, Dual Power supplies, SmartCard slot, RouterOS L6
تماس بگیرید

CCR1016-12G

CCR1016-12G

CCR1016-12G
تماس بگیرید

+CCR1016-12S-1S

+CCR1016-12S-1S

1U rackmount, 12x Gigabit Ethernet, 4xSFP cages, LCD 36 cores x 1.2GHz CPU, 4GB RAM, 24 mpps fastpath, Up to 16Gbit/s throughput, RouterOS L6
تماس بگیرید

RB750r2

RB750r2

RB750r2
تماس بگیرید

RB750Gr3

RB750Gr3

RB750Gr3
تماس بگیرید

RB750UPr2

RB750UPr2

RB750UPr2
تماس بگیرید

RB750P-PBr2

RB750P-PBr2

RB750P-PBr2
تماس بگیرید

RB960PGS

RB960PGS

RB960PGS
تماس بگیرید

RB2011iL-IN

RB2011iL-IN

RB2011iL-IN
تماس بگیرید
Powered by CMSIRAN © 2002 - 2025